Den første Vineyardmenigheten ble startet i Beverly Hills på midten av 70-tallet av en gruppe unge kristne, som ønsket å bygge ekte relasjoner, erfare Gud i rammen av et nært fellesskap, og dele troen sin med andre unge mennesker som ikke trodde på Gud. Fellesskapet var preget av noen kjerneverdier som du vil finne igjen i alle Vineyardmenigheter over hele verden: lengsel etter å erfare Gud, tilbedelse i en uformell atmosfære, tillit til at Gud taler gjennom Bibelen og iblant direkte til mennesker, enkelhet, og villighet til å ta risker i lydighet til Gud.

Ut fra fellesskapet i Beverly Hills ble det etter hvert plantet flere lignende fellesskap andre steder. I 1982 ble en menighet ledet av John Wimber knyttet til Vineyard-nettverket, samtidig som Wimber også ble leder for hele nettverket.

I løpet av de siste 20 årene har Vineyard utviklet seg til å bli en verdensvid kirkebevegelse med over 1000 menigheter på alle kontinent, og egen musikk produksjon som distribuerer cd-er over hele verden. John Wimber var leder for Vineyardbevegelsen fram til han døde av kreft høsten 1997.

Levanger  Vineyard er et menighetsplantingsprosjekt som inngår i en del av et nettverk av Vineyardmenigheter som deler det samme tros- og verdigrunnlaget, og lederne for de nordiske menighetene møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og bygge fellesskap.