INKLUDERE

Vi ønsker å være et fellesskap som er inkluderende og åpent. Vi vil først og fremst formidle Jesus i ord og gjerning. Dette ønsker vi å gjøre for folk i Levanger, men også over kultur og landegrenser.

INSPIRERE

Vi ønsker å være et fellesskap som oppmuntrer deg i hverdagen, og inspirerer deg til å leve i daglig kontakt med Gud. Vi vil være et livsglad og tidsaktuelt kristent fellesskap som inspirerer deg til å dele livet med mennesker i og utenfor fellesskapet. Vi ønsker å formidle et tidløst budskap som treffer vanlige folk i dag.

INVOLVERE

Vi ønsker å utfordre mennesker til å leve et engasjert og personlig trosliv hvor bønn, bibel og fellesskap preger livene. Vi vektlegger å være et fellesskap der folk oppdager, bruker og videreutvikler de gaver og talenter Gud har gitt dem. Vi tror alle har et verdifullt bidrag å gi og kan ta ansvar for å gjøre fellesskapet bedre.