Vineyard ønsker å være bevisst på hvilke verdier vi ønsker å bygge menigheten på og hvilket verdigrunnlag vi har å strekke oss etter.

Ekte relasjoner – Nære vennskap og relasjoner basert på åpenhet, ekthet og ærlighet er et viktig fundament i ethvert fellesskap. Fordi vi ønsker at Vineyard skal være et inkluderende fellesskap, hvor alle kan oppleve at de har en verdi i seg selv, tilbyr vi smågrupper, kalt husfellesskap, som ivaretar disse tingene på en god måte.

Guds Rike – Da Jesus gikk på jorden snakket han om et rike preget av barmhjertighet, sannhet og rettferdighet – Guds Rike. Da han helbredet de syke og tjente de fattige ble denne virkeligheten demonstrert. Vi ønsker at Vineyard skal være et fellesskap preget av at Guds Rike er kommet nær med håp til alle som lengter etter en bedre framtid.

Barmhjertighet – Fordi Gud er en barmhjertig Gud, med et hjerte som banker for de som lider og har det vondt, ønsker vi at alt vi gjør skal være båret av den samme barmhjertigheten Gud har vist oss. Vi vil spesielt tjene mennesker rundt oss som lider eller sliter med tilværelsen.

Tjenende lederskap – Vi er overbevist om at de beste lederne er de som er utrustet med lederegenskaper og som har en tjenende innstilling til sin lederrolle. En tjenende leder viser vei gjennom modellering, ydmykhet og åndelig integritet.

Sjenerøsitet – En effekt av å ha møtt en sjenerøs Gud er at vi viser sjenerøsitet overfor hverandre og mennesker vi møter. Like sjenerøst som Gud har vist oss sin godhet ønsker vi å dele den med andre.

Personlig vekst – Vi har alle sider i våre liv som vi kan utvikle. Vi ønsker å legge til rette for at vi alle kan vokse dypere i kjennskap og fortrolig fellesskap med Gud, men også utvikle oss som mennesker med de gavene og evnene Gud har gitt oss. Fellesskapet er avhengig av at alle ansvar sammen for at det skal bli bra. Vi tror Gud gir alle noe de kan bidra med, og ønsker å utfordre og hjelpe hverandre til å fremme personlig vekst.